Kamervragen aan ministers van LNV en Financiën

Marijke Vos, kamerfractie Groen-Links.

1. Herinnert u zich uw antwoorden op de vragen van de kamer (dd. 27-11-95) met betrekking tot een rapport van het ministerie van LNV over de teakwoodplantage Flor-Y-Fauna in Costa Rica?

2. Herinnert u zich uw oordeel over de in dit rapport genoemde zeer hoge opbrengst cijfers? (1057 kubieke meter per hectare over 20 jaar), namelijk dat de geprognotiseerde opbrengsten niet aantoonbaar onjuist zijn en derhalve het voordeel van de twijfel krijgen, totdat is aangetoond dat zij niet haalbaar zijn?

3. Bent u op de hoogte van een rapport van de Rainforest Alliance (dd 16-8-96), waaarin de opbrengst cijfers neerwaarts zijn bijgesteld naar 259 tot 416 kubieke meter per hectare over 20 jaar?

4. Zult u naar aanleiding van dit rapport de concusie trekken dat de opbrengst cijfers in het rapport van het ministerie van LNV onrealistisch waren en herzien moeten worden, volgens de prognoses van de Rainforest Aliance?

5. Deelt u de opvatting dat uw antwoorden aan de kamer niet op juiste gegevens gestoeld waren?

6. Is het juist dat de heer Wouters, ambtenaar van het ministerie van LNV, die het genoemde rapport over Flor-Y-Fauna heeft geschreven voor uw ministerie, in die tijd tevens voorzitter was van de wetenschappelijke adviesraad van Flor-Y-Fauna? Was u daarvan op de hoogte toen u hem de opdracht gaf voor een rapport over Flor-Y-Fauna? Is hij nog steeds voorzitter van deze adviesraad?

7. Heeft de heer Wouters melding gemaakt van zijn functie in de adviesraad toen hij verklaringen aflegde aan rechtbanken en de reclamecode commissie over zijn rapport rond Flor-Y-Fauna?

8. Deelt u de opvatting dat het niet wenselijk is dat een ambtenaar die voor uw ministerie rapporteert over een teakwoodplantage lid is van een adviesraad in dienst van diezelfde plantage? Onderschrijft u de opvatting dat een dergelijke combinatie van functies gerede twijfel oproept over de objectiviteit van het rapport? Welke consequenties verbindt u hieraan?

9. Wilt u de kamer rapporteren over de bevindingen van de projectgroep teakhout van het ministerie van financiën?