Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalski Paard
Home
paarden

Doel semi-reservaten

In 1978 legde de Stichting een plan voor aan Sir Peter Scott, ťťn van de oprichters van het WWF Internationaal, om Przewalski-paarden uit te zetten in het wild. Het project bestond uit verschillende fases.

  1. Aankoop van Przewalski-paarden uit dierentuinen in West en Oost Europa (o.a. Askania Nova in de OekraÔne) en uit Noord Amerika.
  2. Het opstarten van een fokkerij van Przewalski-paarden, die met elkaar een grote genetische variatie hebben. Minstens vijf fokgroepen en een hengsten groep moeten opgebouwd worden, waarbij de harems zo samengesteld worden dat de inteelt van de nakomelingen zo laag mogelijk is. Gedacht werd aan harems van een hengst met 4 tot 5 merries.
  3. De verschillende fokgroepen moeten vrijgelaten worden in natuurgebieden, die groot genoeg zijn dat de Przewalski-paarden jaarrond niet bijgevoerd hoeven te worden en dat er zo weinig mogelijk menselijk ingrijpen nodig is. Het doel is deze wilde dieren in zgn. semi-reservaten te laten verwilderen. De nakomelingen uit deze semi-reservaten hebben meer kans op overleving bij vrijlating in het wild, dan Przewalski-paarden, die in stadse dierentuinen gehouden worden.
  4. Contact zoeken met de Academie van Wetenschappen in Moskou en Ulaanbaatar (MongoliŽ) met de vraag of zij op zoek kunnen gaan naar geschikte gebieden voor de herintroductie van Przewalski-paarden in Centraal AziŽ en MongoliŽ.

Realisatie project semi-reservaten

Vrij!In 1979 werd het plan als officieel project van de WWF/IUCN geaccepteerd onder nummer 3077.

Op basis hiervan kon het WNF fondsen gaan werven voor de aankoop van Przewalski-paarden. De WNF Rangers brachten in totaal EUR 220.000 bij elkaar. Verschillende andere fondsen hebben een financiële bijdrage geleverd voor de aankoop van extra hengsten en de bouw van noodzakelijke voorzieningen in de semi-reservaten o.a. de Martina de Beukelaar Stichting, het Van Hucht Fonds en de Gravin van Bylandt Stichting.

In 1980 kon de eerste fokgroep in Natuurpark Lelystad vrijgelaten worden. Daarna werden de andere groepen opgezet.

In 1986 bezocht Prof. Dr. Vladimir Sokolov, voorzitter van de Academie van Wetenschappen te Moskou, de semi-reservaten in Nederland.

In 1988 werden de eerste biologische expedities uitgezonden op zoek naar geschikte gebieden voor de herintroductie.

In 1990 werd een contract getekend met de Mongoolse autoriteiten voor de herintroductie van de Przewalski-paarden in het 50.000 ha grote Hustain Nuruu gebied. Voor verdere informatie zie "achtergrond informatie"

In 2000 is de fokkerij in de semi-reservaten gestopt na het laatste transport van de nakomelingen naar Mongolië.

Mocht u na het lezen van bovenstaande informatie nog meer vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het bureau van de Stichting.

Ook kunt u een artikel lezen over de opzet van het semi - reservaten project: IUCN / WWF no 3077 (engels).