Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalski Paard
Home
paarden

De Nieuwsbrief

NieuwsbriefDe Stichting was uitgeefster van de "Nieuwsbrief Przewalski Paard", een zeer lezenswaardig jaarbericht voor de Nederlandstalige donateurs.

De Stichting heeft haar doel bereikt en doet een stapje terug. Een deel van de activiteiten wordt afgebouwd. De bezoeken aan Hustai Nationaal Park zullen minder frequent zijn. Dat betekent ook minder actuele stof voor het schrijven van de jaarlijkse Nieuwsbrief. Het dagelijks bestuur stopt daarom met het uitgeven ervan. De uitgave van Januari 2008 is de laatste.

Als dank voor hun steun ontvingen donateurs en vrijwilligers een kroniek met een overzicht van het ontstaan en de voortgang van de Stichting met zijn vele activiteiten, die geleid hebben tot het realiseren van het doel.

De nieuwsbrief was rijkelijk gevuld met wetenswaardigheden over de vrijlevende Przewalski paarden en hun natuurlijke omgeving.

Naast de vaste rubrieken over het leven van de Przewalski-paarden in Hustai Nationaal Park in Mongolië kwamen er vele andere interessante onderwerpen aan de orde over de aanpassingen van het wilde paard aan het leven in het wild, hun sociale gedrag, de veranderingen in gebiedsgebruik en de ontwikkelingen binnen de populatie. Ook werden de lezers op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen in het park en de bufferzone rondom het park.

Aan de orde kwamen ook de andere dieren uit de leefomgeving van de Przewalski-paarden in Mongolië. Er waren verhalen over wolven, Mongoolse gazellen en andere steppe dieren. Regelmatig berichtte een Nederlandse of Mongoolse bioloog in het veld over zijn of haar werkzaamheden. Aandacht was er ook voor de mensen, die in de nabijheid van het park in Mongolië leven of geleefd hebben. Over hun dagelijks leven, cultuur, wereld- en levensbeschouwing in heden en verleden was nog lang niet alles geschreven. De tekst werd geïlustreerd door interessante zwart-wit foto's.

U kunt het Nieuwsblad Przewalski Paard downloaden.

Nieuwsblad Przewalski Paard, Januari 2008 (pdf, 2,8 Mb)
Nieuwsblad Przewalski Paard, Januari 2007 (pdf, 325 kb)
Nieuwsblad Przewalski Paard, Januari 2006
pdf, hoge resolutie 1,33 Mb / pdf, lage resolutie 143 kb
Nieuwsblad Przewalski Paard, Januari 2005 (pdf, 169 kb)
Nieuwsblad Przewalski Paard, Januari 2004 (pdf, 334 kb)