Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalski Paard
Home
paarden

De Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalski Paard

veulenDe toekomst van de Przewalski-paarden in gevangenschap zag er in de jaren zeventig niet rooskleurig uit. Herintroductie in het wild werd noodzakelijk om ze voor de toekomst te behouden. Drie Rotterdammers namen daarom het initiatief en richtten in 1977 de Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalski-paard op. In die tijd waren er wereldwijd nog maar 300 Przewalski-paarden.

Doel van de Stichting

Het doel van de Stichting was tweeledig. Aan de hand van de gegevens van de stamboekhouder in Praag werd een uitgebreid, gecomputeriseerd stamboek opgezet. Op basis hiervan kon een fokprogramma opgezet worden om de hoog opgelopen inteelt terug te dringen.

Przewalski horseHet tweede doel van de Stichting was, via een tussenfase, van start te gaan met de herintroductie van de Przewalski-paarden in het wild.

Na een jarenlang verblijf in gevangenschap kreeg een Przewalski-paard weer de kans zelf zijn voedsel te zoeken en in een natuurlijk groepsverband te leven. Voor dit verwilderen is tijd nodig. In Nederland en Duitsland werden zes prachtige natuurgebieden gevonden voor jaarrondbegrazing. In 1980 kon met financiŽle steun van het WNF begonnen worden met de aankoop van zo onverwant mogelijke Przewalski-paarden uit verschillende dierentuinen. De fokkerij ging voorspoedig. Bijna alle merries kregen jaarlijks een veulen. De veulensterfte was laag. In 1992 konden de eerste nakomelingen uit de fokkerij in de semi-reservaten naar MongoliŽ gevlogen worden. Hierna volgden nog vier transporten tot 2001 van in totaal 84 Przewalskipaarden.

Nu, 30 jaar na de oprichting van de stichting, zwerven meer dan 200 Przewalski paarden (takhi) vrij rond in een prachtig bergsteppegebied in Mongolië. In het voor hen opgezette Hustai Nationaal Park zorgt een goed opgeleide en gemotiveerde Mongoolse staf voor de noodzakelijke bescherming, het beheer van het park en het wetenschappelijk onderzoek. De Mongolen zijn trots op hun takhi en hun park. Hustai Nationaal Park is het enige park in Mongolië dat zelfstandig functioneert en niet door de overheid beheerd wordt.

Dit mooie resultaat was niet mogelijk geweest zonder de betrokkenheid van donateurs, de grote inzet van vele vrijwilligers en van de bestuursleden, die zich voor de stichting ingezet hebben. Als dank voor hun steun ontvingen zij een kroniek met een overzicht van het ontstaan en de voortgang van de Stichting met zijn vele activiteiten, die geleid hebben tot het realiseren van het doel.

Een stapje terug

De Stichting tot Behoud en Bescherming van het Przewalski Paard heeft haar doel bereikt en doet een stapje terug. Een deel van de activiteiten wordt afgebouwd. De bezoeken aan Hustai Nationaal Park zullen minder frequent zijn. Dat betekent ook minder actuele stof voor het schrijven van de jaarlijkse Nieuwsbrief "Przewalski Paard". Het dagelijks bestuur stopt daarom met het uitgeven van de Nieuwsbrief en het bijhouden van de ledenadministratie.

Het kapitaal van de Stichting wordt overgemaakt op de rekening van de in 1998 opgerichte Stichting tot Behoud van het Hustain Nuruu Nationaal Park in Mongolië. Deze Nederlandse Stichting moet gezien worden als een Sponsorfonds voor de bescherming van en onderzoek naar de vrij levende Przewalski paarden en het Park. Voor dit doel wordt uit de opbrengsten van dit goed beheerde fonds een jaarlijkse financiële bijdrage betaald. Dat is nodig omdat het Park wat inkomsten betreft volledig afhankelijk is van toeristen en bezoekers. Het is de bedoeling dat de Stichting tot Behoud en Bescherming van het Przewalski Paard gaat fuseren met deze Sponsorstichting.

Het bestuur van de internationaal bekende Stichting Reservaten Przewalski Paard blijft actief en betrokken bij de Przewalski paarden op de Goudplaat en het Park. Zij is afgevaardigd in het bestuur van de Hustai Nationaal Park Trust in Mongolië en zal waar nodig blijven adviseren en ondersteunen.