Stichting het Kronendak De Mej.dr Jakoba Ruinen Leerstoel

Het bestuur heeft het genoegen mededeling te doen van de oprichting van de bijzondere, door de Stichting Het Kronendak gefinancierde, Mej. dr Jakoba Ruinen Leerstoel in de Fyllosfeerwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. De heer dr J.H.D. (Jan) Wolf is bereid gevonden om deze unieke leerstoel te bekleden.

De aanstelling van de heer Wolf op 15 november 2000 is een wezenlijke schakel voor de ontwikkeling en verankering van het gedachtegoed van de Stichting Het Kronendak. Het bestuur wenst de heer Wolf succes, wijsheid, inspiratie en kracht toe in het uitoefenen van deze functie.

Op 26 oktober 2001 sprak de heer Prof. dr J.H.D. Wolf zijn inaugurele rede 'Juwelen in de kroon' uit bij de aanvaarding van zijn ambt als bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Het Kronendak.

De tekst van deze oratie kunt u, dank zij de genereuze toestemming van de houdster van de auteursrechten Vossiuspers UvA, hier downloaden als '/kronendak/.pdf' document.

 top
Steun | Contact | Inleiding | Publicaties | Mr. Thurkow Prijs | Mej. dr Jakoba Ruinen Leerstoel |

Introduction  | Canopy Farming ©  | Remarkable plants @ Amazonat  | Medicinal plants of the canopy (Peru)