Stichting het Kronendak 


Stichting Het KronendakIn 2009 bestaat de Stichting Het Kronendak 20 jaar en dat wordt gevierd op 16 oktober, in de aula van de Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp.
Er is een uitgelezen programma samengesteld met boeiende presentaties.

U kunt de uitnodiging en het programma hier downloaden.
Op deze dag wordt ook de Mr. C.Th.F. Thurkowprijs uitgereikt.top
Steun | Contact | Inleiding | Publicaties | Mr. Thurkow Prijs | Mej. dr Jakoba Ruinen Leerstoel |

Introduction  | Canopy Farming ©  | Remarkable plants @ Amazonat  | Medicinal plants of the canopy (Peru)