Stichting het Kronendak 


Stichting Het KronendakStichting Het Kronendak
P.O. Box 424
6700 AK  Wageningen
The Netherlands


e-mail:   kronendak@treemail.nl
web:      http://www.treemail.nl/kronendak
bank:     ING 66.66.38.314, The Netherlands

Jaarverslag 2008. Stichting het Kronendak.
Download this document in '/kronendak/.pdf' format.
Jaarverslag 2007. Stichting het Kronendak.
Download this document in '/kronendak/.pdf' format.
Jaarverslag 2006. Stichting het Kronendak.
Download this document in '/kronendak/.pdf' format.
Jaarverslag 2005. Stichting het Kronendak.
Download this document in '/kronendak/.pdf' format.
Jaarverslag 2004. Stichting het Kronendak.
Download this document in '/kronendak/.pdf' format.

De bestuurssamenstelling van de Stichting Het Kronendak is als volgt:

Voorzitter: Dr.Ir. H.F.M. Vester, Voorst.
Vice-voorzitter: Dr.Ir. P.C. Romeijn, directeur Treemail, Heelsum.
Vice-voorzitter: Prof.Dr.Ir. A.F. van der Wal, emeritus hoogleraar Nematologie, Wageningen Universiteit.
Penningmeeester: Ir. Ph. Hulsebosch, directeur Trexco b.v., Rhenen.
Secretaris: Ir. R. Buiting, directeur Buiting advies, Dieren.

Adviseurs van het Bestuur:

Prof.Dr. C.W.P.M. Blom, voormalig rector en hoogleraar Ecologie, Radboud Universiteit, Nijmegen.
Prof. Dr. R.A.A. Oldeman, emeritus hoogleraar Bosbouw, Wageningen Universiteit.
Ir. E. Kuiler-IJzerman, directeur biologische tuinderij de Ommuurde Tuin, Wageningen.
Dr. Ir. A. Visscher, onafhankelijk onderzoekster, Zeist.
Mr. R.G. Fierst van Wijnandsbergen, Wageningen.
Mr. P.J. Verschoof, Wageningen.Steun | Contact | Inleiding | Publicaties | Mr. Thurkow Prijs | Mej. dr Jakoba Ruinen Leerstoel |

Introduction  | Canopy Farming ©  | Remarkable plants @ Amazonat  | Medicinal plants of the canopy (Peru)