home

idealen

projecten

donateurs

samenwerking

 

IDEALEN

Kennis van de voedselproductie en direct contact met voedsel- en nutsgewassen zijn een vruchtbaar en natuurlijk ‘anker’ voor moderne mensen. De persoonlijke ervaring met natuurlijke groei, voedselproductie en de loop der seizoenen is heel ‘voedend’. Zo kunnen wij ons meer bewust zijn van het jaarverloop en onze plek in de wereld. Het contact met de gewassen wordt enerzijds gemaakt door middel van informatieoverdracht, anderzijds door praktisch zintuiglijk contact (zien, ruiken, proeven, voelen en horen). Naast het ‘voedende’ aspect van eigen ervaring met natuurlijke groei, voedselproductie en de seizoenen, realiseren zijn wij ons ook bewust van de educatieve en therapeutische aspecten.

Stichting de Gastvrije Aarde bevordert daarom:

 1. Een toegankelijke inrichting van (biologische) tuinbouwbedrijven en moestuinen.
 2. Initiatieven gericht op informatie over en eigen ervaring met de groei, bloei en consumptie van groenten, kruiden en bloemen en de cyclus van de seizoenen.
 3. Nieuwe vormen van exploitatie van productiebedrijven en nutstuinen waarin ruimte en aandacht is voor toegankelijkheid, ervaring en educatie.

De voorkeur van de stichting gaat hierbij uit naar plaatsen waar de ‘ontmoeting’ tussen de gewassen en bezoekers:

  • duidelijk zichtbaar is in aanleg en inrichting,
  • voortbouwt op de historische functie van de tuin
  • wordt ondersteund door natuurlijk (biologisch) beheer
  • zich uit in keuze van soorten, processen en structuren.

Groepen voor welke speciale eisen gelden voor toegankelijkheid en informatie zoals kinderen, mindervaliden en bezoekers met een verstandelijke beperking genieten bij onze stichting bijzondere aandacht.

De stichting heeft (vooralsnog) geen eigen middelen maar brengt haar idealen in praktijk door financiering te verzorgen voor projecten en initiatieven die haar doelstellingen helpen bereiken. Als donateur kunt u onze activiteiten ondersteunen.