Stichting het Kronendak 


Stichting Het KronendakStichting Het Kronendak
P.O. Box 424
6700 AK  Wageningen
The Netherlands


e-mail:   kronendak@treemail.nl
web:      http://www.treemail.nl/kronendak
bank:     ING 66.66.38.314, The Netherlands

Jaarverslag 2009. Stichting het Kronendak.
Download this document in '.pdf' format.
Jaarverslag 2008. Stichting het Kronendak.
Download this document in '.pdf' format.
Jaarverslag 2007. Stichting het Kronendak.
Download this document in '.pdf' format.
Jaarverslag 2006. Stichting het Kronendak.
Download this document in '.pdf' format.
Jaarverslag 2005. Stichting het Kronendak.
Download this document in '.pdf' format.
Jaarverslag 2004. Stichting het Kronendak.
Download this document in '.pdf' format.

De bestuurssamenstelling van de Stichting Het Kronendak is als volgt:

Voorzitter: Dr.Ir. H.F.M. Vester, Voorst.
Vice-voorzitter: Dr.Ir. P.C. Romeijn, directeur Treemail, Heelsum.
Penningmeeester: Ir. Ph. Hulsebosch, directeur Trexco b.v., Rhenen.
Secretaris: Ir. R. Buiting, directeur Buiting advies, Dieren.

Adviseurs van het Bestuur:

Prof.Dr.Ir. R.A.A. Oldeman, emeritus hoogleraar Bosbouw, Wageningen Universiteit.
Prof.Dr.Ir. A.F. van der Wal, emeritus hoogleraar Nematologie, Wageningen Universiteit.
Ir. E. Kuiler-IJzerman, directeur biologische tuinderij de Ommuurde Tuin, Wageningen.
Dr. Ir. A. Visscher, onafhankelijk onderzoekster, Oxford.
Mr. R.G. Fierst van Wijnandsbergen, Wageningen.Steun | Contact | Inleiding | Publicaties | Mr. Thurkow Prijs | Mej. dr Jakoba Ruinen Leerstoel |

Introduction  | Canopy Farming ©  | Remarkable plants @ Amazonat  | Medicinal plants of the canopy (Peru)